Fragmenty przemówienia Dyrektora

     Fragmenty przemówienia Dyrektora mgr Urszuli Rzepki:

 

 

Na przestrzeni 8 lat szkoła miała 8 dyrektorów; byli nimi nieżyjący już

1. Helena Janowiec

2. Leopold Gorgoń

3. Marian Chylak

4. Antoni Zając

      oraz żyjący:

5. Kazimiera Zając

6. Małgorzata Sroczyńska

7. Barbara Jugowicz

8. Urszula Rzepka

 

       Każdy z Nich wkładał wiele serca i pracy w rozwój naszej placówki.  Dzięki wszystkim dyrektorom a w szczególności Pani Helenie Janowiec i Panu Marianowi Chylakowi, którzy do tej pory pozostają we wdzięcznej pamięci mieszańców szkoła zaistniała i rozwijała się w społeczności Zarytego.

       Były w historii lata i lepsze i gorsze. Jak istniejące w szkole archiwa wskazują od 1945r. do 2004 r. szkołę naszą ukończyło 961 absolwentów.

 

Przez kilkadziesiąt lat działalności szkoły zawsze nadrzędnym celem jej działalności było dobro dziecka i dbanie o jego bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W związku z tym podjęto wiele starań mających na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

Ważnym etapem było stworzenie pracowni komputerowej, która umożliwiła uczniom korzystanie z nowoczesnych metod multimedialnych. Pracownię uruchomiono w 1997 i począwszy od tego roku informatykę w naszej szkole maję wszyscy uczniowie klas 4-6, a w ramach kółek również uczniowie młodsi.

Brak sali gimnastycznej zmusił nas do poszukiwań formy zastępczej (zwłaszcza na okres zimowy). Zorganizowano salkę gimnastyczną, którą wyposażono w drabinki i kosze. Uzupełnieniem zastępczej sali gimnastycznej było stworzenie mini-siłowni, którą skompletowano dzięki wygospodarowaniu pieniążków przez SU RABA. Całość wraz z boiskiem do siatkówki i boiskiem trawiastym stanowi niezły kompleks sportowo rekreacyjny.

Wiele inicjatyw można było sfinansować dzięki działalności SU RABA, której celem było zdobycie środków na zakup sprzętu komputerowego i sportowego. Spółdzielnia wygospodarowała kwotę ok. 20 tys. zł, którą przeznaczono na wspomniany sprzęt.

Przez szereg lat szkoła  aktywizowała zarówno dzieci, jak i rodziców do działalności turystycznej i rekreacyjnej. Koordynatorem tych działań było działające w szkole Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Uczniowie przez kilkadziesiąt lat uczestniczyli w imprezach organizowanych przez PTTK w Rabce (Zloty im. Czesława Trybowskiego), zdobywali puchary i punkty i odznaki GOT. Odznak (popularnych, małych brązowych, małych srebrnych) zdobyto w samych tylko latach 90-tych ok.160. Prawie wszyscy uczniowie uczestniczyli w masowych imprezach turystycznych. Przez 4 lata organizowaliśmy własny Szkolny Rajd Turystyczny.

Oczywiście oprócz wymienionych elementów było i reprezentowanie szkoły na zewnątrz w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie byli finalistami konkursów na szczeblu wojewódzkim, a w 1995 r. Uczeń Marcin Hiżycki był laureatem ogólnopolskiego konkursu „Europa w szkole”.

Nasza szkoła przez te dziesiątki lat uczestniczyła również w rywalizacji sportowej na szczeblu gminnym i wyżej. Niewielka liczba uczniów niestety uniemożliwia nam branie udziału we wszystkich zmaganiach sportowych.

Nasza szkoła osiąga wysokie wyniki nauczania. Egzaminy zewnętrzne wypadają nie gorzej niż średnie gminy czy powiatu, a nawet niejednokrotnie lepiej. Nasi uczniowie idą do innych szkół dobrze przygotowani i bez kompleksów.

Oprócz zajęć lekcyjnych uczniowie mieli szerokie możliwości uczestniczenia w wielu zajęciach pozalekcyjnych. W szkole działały następujące koła zainteresowań: muzyczne, plastyczne, teatralne, szachowe, sportowe, matematyczne, biologiczne, historyczne i  informatyczne. Działały również świetlica i świetlica profilaktyczna. Organizowane  były zajęcia SKS (często w soboty). Wszystkie te zajęcia umożliwiały poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Oferta edukacyjna jak na tak małą szkołę była bardzo szeroka zważywszy że większość zajęć była prowadzona nieodpłatnie.

Uzupełnieniem oferty były liczne wycieczki o charakterze kulturalnym do okolicznych miast i wsi celem zwiedzania zabytków, obejrzenia filmu w kinie, zwiedzenia muzeum, okolicznych skansenów czy też pracowni twórców ludowych. Także pod względem własnej twórczości uczniowie naszej szkoły reprezentowali ją na zewnątrz (własna poezja, prace malarskie, itp.)

Szkoła aktywizowała również środowisko lokalne poprzez organizowanie zabaw i dyskotek dla młodzieży i dorosłych. Były to imprezy o charakterze dochodowym.

Oprócz tego były organizowane imprezy otwarte Dzień Matki, DEN, Dzień Babci i Dziadka, Festiwal Kolęd, Teatr szkolny. Wszystkie te działania miały na celu integrowanie środowiska.

Działania te były możliwe dzięki mieszkańcom i dzięki nauczycielom pracującym w szkole. Kadra w Zarytem była zawsze dobrze wykształcona i wysoko kwalifikowana. W chwili obecnej liczy ona 8 nauczycieli na pełnym etacie i 3 na niepełnym.

Każdy ma kwalifikacje do nauczania co najmniej 2 przedmiotów. Każdy w hierarchii edukacyjnej ma co najmniej stopień awansu nauczyciela mianowanego. Kadra jest elastyczna i prężnie działająca, nadążająca z potrzebami reformy edukacji...???

Oczywiście oprócz uczniów i nauczycieli liczy się też budynek, którego początki są dziś świętowane po 80 latach. Zmieniał się on przez lata, jak i zmieniał się nasz kraj. Powstała część przyziemna, którą przeznaczono na szatnie, kuchnię, stołówkę i bibliotekę. W ostatnim czasie wymieniono część stolarki drzwiowej i okiennej, wymalowano część pomieszczeń, wyłożono kostką dojście do szkoły, zmodernizowano kotłownię, odnowiono łazienki, ogrodzono boisko itp. Większość prac remontowych wykonali w ostatnich latach pracownicy szkoły –konserwatorzy.

Co do przyszłości szkoły warto nadmienić że życzeń mamy wiele... Wspomnieć należy takie prace jak:

- wymiana pozostałej stolarki,

- docieplenie budynku,

- wymiana CO

 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci celowym byłoby przywrócenie działalności świetlicy szkolnej oraz działalności stołówki szkolnej...

Przy wzrastającej w chwili obecnej konkurencyjności na rynku pracy przydatnym okazałoby się zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych... również tych, które nie musiałyby być prowadzone w czynie społecznym.

Kończąc pragnę powiedzieć, że powiedzenie „małe jest piękne” w pełni pasuje do naszej szkoły. Mamy lepszy kontakt z uczniem, lepiej znamy jego możliwości i sytuację domową, łatwiej możemy do niego dotrzeć. Mniej mamy agresji, dzieci są bardziej grzeczne i bezpieczne. W naszej szkole nie mamy żadnych problemów z wagarami, paleniem, piciem czy też innymi uzależnieniami...  że małe szkoły są droższe ...cóż jakość kosztuje... Liczą się wartości niemierzalne... Efekty będą po latach... Jeszcze raz powtarzam „małe jest piękne”

 

Powrót